Jagtdage i 2021 - 2022

Hvert år afholdes der fællesjagt i de to skove Sir Lyngbjerg Plantage og Ny Krunderup Plantage.

 

Datoerne for jagtsæsonen 2021/2022 er fastlagt til: 

Tirsdag den 12. oktober     kl. 09.00 – 14.00

Tirsdag den 09. november kl. 09.00 – 14.00

Torsdag den 02. december  kl. 09.00 – 14.00

Torsdag den 02. december  kl. 09.00 – 14.00

Tirsdag den 21. december  kl. 09.00 – 14.00

Tirsdag den 18. januar      kl. 09.00 – 14.00

 

På alle indfaldsveje og stier til skovområdet opsættes der skilte, der orienterer skovens gæster om, at skoven er lukket på grund af jagt.

Som en service over for folk bosiddende i egnen omkring skoven, har bestyrelsen besluttet at bekendtgøre jagtdagene i Naur-Sir Posten, således man i god tid inden jagten kan blive adviseret om lukningen. Som skovejerne er vi meget opsatte på, at folk trygt kan færdes i skoven.

 

Siden er sidst opdateret 16.08.2021