Jagtdage i 2018 - 2019

Hvert år afholdes der fællesjagt i de to skove Sir Lyngbjerg Plantage og Ny Krunderup Plantage.

 

Datoerne for jagtsæsonen 2018/2019 er fastlagt til: 

Onsdag den 17. oktober    kl. 09.00 – 14.00

Onsdag den 21. november kl. 09.00 – 14.00

Onsdag den 19. december kl. 09.00 – 14.00

Onsdag den 16. januar     kl. 09.00 – 14.00

 

På alle indfaldsveje og stier til skovområdet opsættes der skilte, der orienterer skovens gæster om, at skoven er lukket på grund af jagt.

Som en service over for folk bosiddende i egnen omkring skoven, har bestyrelsen besluttet at bekendtgøre jagtdagene i Naur-Sir Posten, således man i god tid inden jagten kan blive adviseret om lukningen. Som skovejerne er vi meget opsatte på, at folk trygt kan færdes i skoven.

 

Siden er sidst opdateret 03.05.2018